Tarassona, Archivo de la Catedral, ms. 30

Havia pertangut a Antoni Sedacer (m. 1444), lector de l’Escola Lul·liana de Barcelona, segons que indica una nota de compra al f. 212v: «Istud volumen quaternorum XXI dicitur Arbor scienciarum compilatus a Raymundo Lul, cathelano, et est mei [ratllat: presbiteri …; afegit per una altra mà: Castri Vicens], quod emi a presbitero Antonio Sadacer de Barcenonia ducatis XII auri».

Obras:

  • Autor: Ramon Llull

    Contenido:

    Arbor scientiae (Bo III.23)

    Lengua: Latín

Descripción

Paper, amb guardes de pergamí. 300 x 220 mm. A dues columnes.

Versió digital (Raimundus-Lullus-Institut) Más información en LlullDB