Palma de Mallorca, Biblioteca Pública, ms. 1041

De la mà del «copista de Barcelona 1», hipotèticament relacionat amb l’Escola Lul·liana.

Obras:

 • Autor: Ramon Llull

  Contenido:

  Tabula generalis (Bo III.11)

  Lengua: Latín

 • Autor: Ramon Llull

  Contenido:

  Brevis practica tabulae generalis seu Ars compendiosa (Bo III.36)

  Lengua: Latín

 • Autor: Ramon Llull

  Contenido:

  Lectura Artis quae intitulatur Brevis practica Tabulae generalis (Bo III.64.bis)

  Lengua: Latín

Descripción

Paper. 182 ff. 223 x 148 mm. Enquadernació de pell sobre fusta. A mitjan XV estava en mans d’un frare venecià; a finals del XV ja era a Mallorca: donació de Teseu Benet Valentí, fill de Ferran, al lul·lista Francesc Prats el 1484.

Versió digital (Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico) Más información en LlullDB