Munic, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10517

De la mà del «copista de Barcelona 1», hipotèticament relacionat amb l’Escola Lul·liana.

No sembla el núm. 126 del primer (ca 1466) i segon (1488) inventari de l’Escola; en aquest s’indica la primera obra, amb la nota «ab altres libres tot en hun volum», però és «de pregamí». Fonts: Llull DB, cat. BA1, núm. 126, i cat. BA2, núm. 126.

Obras:

 • Autor: Ramon Llull

  Contenido:

  Liber de potestate pura (Bo IV.94)

  Liber de intelligere Dei (Bo IV.95)

  Liber de affirmatione et negatione (Bo IV.98)

  Liber de justitia Dei (Bo IV.99)

  Liber de fine et majoritate (Bo IV.100)

  Liber de vita divina (Bo IV.101)

  Liber de memoria Dei (Bo IV.104)

  Liber de perfecto esse (Bo IV.102)

  Liber de multiplicatione quae fit in essentia Dei per divinam trinitatem (Bo IV.105)

  Liber de objecto finito et infinito (Bo IV.103)

  Liber de perseitate Dei (Bo IV.106)

  De ostensione per quam fides catholica est probabilis atque demonstrabilis (Bo IV.107)

  Liber de inventione Dei (Bo IV.88)

  Liber de infinito esse (Bo IV.84)

  Liber de Trinitate trinitissima (Bo IV.85)

  Liber de sanctitate Dei (Bo IV.86)

  Liber de minori loco ad majorem (Bo IV.83)

  Liber de scientia perfecta (Bo IV.81)

  Liber de concordantia et contrarietate (Bo IV.93)

  Liber de quinque praedicabilibus et decem praedicamentis (Bo IV.89)

  Liber de creatione (Bo IV.92)

  Liber de divina natura (Bo IV.90)

  Liber de essentia et esse Dei (Bo IV.91)

  Liber de divina voluntate infinita et ordinata (Bo IV.96)

  Liber de Deo majore et Deo minore (Bo IV.97)

  Liber de medio naturali (Bo IV.80)

  Liber de majori fine intellectus, amoris et honoris (Bo IV.114)

  Liber de Deo et de mundo (Bo IV.115)

  De convenientia fidei et intellectus in objecto (Bo IV.10)

   

  Lengua: Latín

Descripción

Paper. 89 ff. 281 x 198 mm. A dues columnes. Enquadernació de la Biblioteca Palatina de Mannheim, amb les armes del príncep-elector.

Versió digital (Raimundus-Lullus-Institut de Freiburg) Más información en LlullDB